Projekt UE: e-Jordanów

Strona poświęcona projektowi pn. "E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

plakat PPPZ

logo projetu

pz.jpg W Urzędzie Miasta w Jordanowie otwarto nowy punkt potwierdzania profili zaufanych.

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Miasta Jordanowa otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Potwierdzenia Profilu Zaufanego można dokonać w pokojach nr 2a oraz 11 w godzinach pracy Urzędu.

Logo projektu

ZRPU.042.1.2.2017

Jordanów, 2017-02-17

Zapytanie ofertowe

W ramach procedury zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert na dostawę systemu ochrony poczty.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę i do negocjacji warunków po wyborze oferty, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Logo projektu

Jordanów, dnia 06 lutego 2016 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700
faks: 0 18 26 91 719

ZRPU.042.1.1.2017

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” – część 1.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA SYSTEMU OCHRONY POCZTY

Logo projektu

Jordanów, dnia 2017-02-06

MIASTO JORDANÓW
NIP: 552-15-79-821
Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów

 ZRPU.042.1.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.