W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/319/16/36 z dnia 28.09.2016 r. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu 3 kompletów odzieży ochronnej dla OSP.

W skład kompletu wchodzą: ubranie, hełm, kominiarka, rękawice, buty.

Całość zadania kwota: 11 697,30 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwota: 4 500,00 zł

straz