Miasto Jordanów realizowało projekt z zakresu edukacji ekologicznejInspirujemy uczniów i społeczność lokalną do poznania i badania stanu środowiska wodnego, jego zagrożeń i możliwości ochrony” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji

9 maja 2016 r. – 30 września 2015 r.