logo wfosigwZadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/127/18/36 z dnia 27 czerwca 2018roku. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu detektora wielogazowego oraz 2 sztuk kasetonów na węże dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

Całość zadania to kwota 4255,80 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi: 2000zł

detektor wielogazowy