PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA JORDANOWA

Konrad Turchan

przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków

w każdy roboczy poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.00

w Urzędzie Miasta – Biurze Rady pok. nr 2.