I.  KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW:

1.Henryk Pena- przewodniczący
2.Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
3.Tadeusz Gacek- członek
4.Krzysztof Gruca- członek
5.Stanisław Kowalcze- członek
6.Krzysztof Myszogląd- członek
7.Tomasz Niewiarowski- członek
8.Leszek Nogaj- członek
9.Jan Pasiowiec- członek
10.Piotr Pudo- członek
11.Dominika Siepak- członek
12.Andrzej Śliwa- członek
13.Iwona Turchan- członek
14.Ewa Wójtowicz- członek

 

II. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

1.Iwona Turchan- przewodnicząca
2.Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
3.Krzysztof Myszogląd- członek
4.Tomasz Niewiarowski- członek
5.Leszek Nogaj- członek
6.Jan Pasiowiec- członek
7.Henryk Pena- członek
8.Piotr Pudo- członek
9.Dominika Siepak- członek
10.Ewa Wójtowicz- członek

 

III. KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1.Tadeusz Gacek- przewodniczący
2.Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
3.Krzysztof Gruca- członek
4.Stanisław Kowalcze- członek
5.Krzysztof Myszogląd- członek
6.Andrzej Śliwa- członek
7.Iwona Turchan- członek
8.Ewa Wójtowicz- członek

 

IV. KOMISJA REWIZYJNA

1.Piotr Pudo- przewodniczący
2.Tomasz Niewiarowski- członek
3.Leszek Nogaj- członek
4.Henryk Pena- członek
5.Dominika Siepak- członek

 

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

1.Andrzej Śliwa- przewodniczący
2.Tadeusz Gacek- członek
3.Krzysztof Gruca- członek
4.Stanisław Kowalcze- członek
5.Jan Pasiowiec- członek

 

VI. KOMISJA STATUTOWA

1.Krzysztof Gruca- przewodniczący
2.Jadwiga Frątczak-Mróz- członek
3.Jan Pasiowiec- członek