UCHWAŁA NR XIX/143/2012
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa
na rok 2013.

 

PDF red