nowe planty zielone karpackie miasto

W ramach inicjatywy nr 17 „Nowe planty-zielone karpackie Miasto” w ramach przedsięwzięcia „Karpackie Inicjatywy Lokalne nr 2”  realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dofinansowane przez NFOŚiGW wykonana została tablica edukacyjna informującą o wykonanych cięciach pielęgnacyjnych kasztanów rosnących na Jordanowskim rynku.