I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta Jordanowa

        Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy informuję, że w Urzędzie Miasta pok. nr 4,  od dnia 30 września do dnia 19 października 2018 roku w godzinach  pracy urzędu wyborca możne  sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców.

 

BURMISTRZ MIASTA

Iwona BILSKA

 

 Jordanów dnia 28 września 2018 r.