HARMONOGRAM DYŻURÓW
Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

20 października 2018 r.    - w godz. od 8.00 – 20.00

(dyżur telefoniczny pod nr telefonu 888 184 833 oraz 602 776 380)

21 października 2018 r.   - w godz. od 7.00 do zakończenia prac komisji

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie jest budynek Urzędu Miasta – Rynek 1