OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE I


z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

Do pobrania