O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  24.08.2023 r.