Osiedle Miasta Jordanowa

Na terenie Miasta została utworzona jednostka pomocnicza: Osiedle Miasta Jordanowa.

Organami Osiedla są:

  1. Ogólne Zebranie Mieszkańców – jako organ uchwałodawczy.
  2. Zarząd Osiedla – jako organ wykonawczy.

Statut Osiedla Miasta Jordanowa:
Uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Osiedla Miasta (Dz.Urz. WM z 2003 r. Nr 263, poz. 3098)
- zmieniona Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa (Dz.Urz.WM z 2019 r. poz. 1664).