Jednostki organizacyjne

Miejskie Przedszkole w Jordanowie

ul. Konopnickiej 6
34-240 Jordanów
tel. 18 26-75-556
http://przedszkole.jordanow.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie

ul. Kolejowa 7
34-240 Jordanów
tel. 18 26-75-531
http://szp.jordanow.pl

 

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie
ul. Rynek 2
34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 156
http://mok.jordanow.pl
www.facebook.com/mok_jordanow

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3  Maja 2
34-240 Jordanów
tel/fax   0 18  26 75 573
https://mops.jordanow.pl