Budżet obywatelski na rok 2024

Banner BO

 

Znamy zwycięzcę ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024

W tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego łącznie oddano 885 głosów, z czego ważnych głosów oddano 856 głosów, nieważnych 29.

 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

1.„Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i  wypoczynku  - 515 głosów

2. Mistrz Fair Play  – 341 głosów

Zwycięskim projektem zostało zadanie „.„Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i  wypoczynku  Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy autorowi zwycięskiego projektu.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju naszego miasta i swojego najbliższego otoczenia. Dziękujemy wnioskodawcom, którzy proponowali projekty, zbierali podpisy, a później aktywnie namawiali mieszkańców do głosowania.

Podziękowania kierujemy również w stronę członków zespołu koordynującego.

 

Banner BO

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE

Głosowanie trwa od dnia 24 sierpnia do dnia 14 września 2023 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności zgłoszeń projektów):

  • „Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku (szacunkowy koszt   60 000,00)
  • Mistrz Fair Play (szacunkowy koszt   60 000,00)

Głosować można poprzez:

Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.  W przypadku głosowania profilem zaufanym e-puap autoryzacja konta w systemie następuje automatycznie, co zostaje potwierdzone wiadomością e-mail. Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.

  • pobranie karty ze strony internetowej Urzędu Miasta lub w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Centrum Kultury i Biblioteka Miejska, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Bezpośredni link do głosowania

Do pobrania  karta do głosowania

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 20.09.2023 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2024 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

 

Ostateczna lista propozycji zadań
które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

     1. „Zielony Zakątek ” miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku.

     2.  Mistrz Fair Play

Głosowanie rozpocznie się dnia 24 sierpnia i potrwa do dnia 14 września 2023 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 20.09.2023 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl