Informujemy, że w m. Jordanów prowadzona jest inwestycja projektowania i budowy gazociągu na odcinku od Kościoła w kierunku ul. Banacha i ul. Św. Anny oraz na odcinku wzdłuż drogi krajowej (ul. 3 Maja) od galerii handlowej do działki na wysokości Blachotrapezu.

Prace projektowe prowadzi Firma WOLIMEX z Limanowej.

Kontakt: tel. 18 33 76 100 wew. 214

Biuro projektowe pracuje w godz. 700 - 1500