Poniżej informacje na temat przygotowanej pomocy dla firm:

Twoja firma zmaga się ze skutkami COVID-19? W Małopolsce możesz starać się o ulgi w opłatach środowiskowych

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/twoja-firma-zmaga-sie-ze-skutkami-covid-19-w-malopolsce-mozesz-starac-sie-o-ulgi-w-oplatach-srodowiskowych

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/dofinansowanie-wynagrodzen-dla-pracownikow