Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Kazimierza Hajdy Burmistrza Miasta Jordanowa w latach 2006 - 2009

 

Bez nazwy

 

 

Kazimierz Hajda 1946-2024 Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Pracował jako konstruktor
w Zakładach Metalowych w Nowej Dębie. Był następnie zatrudniony jako wykładowca i starszy asystent na Politechnice Warszawskiej (w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów). Uczył matematyki w Liceum Ogólnokształcącym
w Jordanowie. Prowadził własną działalność gospodarczą związaną z handlem. Od 1998 do 2002 był Radnym Jordanowa.
W 2006 wygrał wybory na urząd Burmistrza tego miasta. Stanowisko to zajmował do 2009 w. Mandat posła na Sejm VI kadencji objął 24 czerwca 2009 w miejsce posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Kowala, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W Sejmie został członkiem Komisji Infrastruktury. Był prezesem piłkarskiego klubu LKS Jordan