Urząd Miasta Jordanowa przypomina, że w dniu 14.07.2023 r. w godzinach 9:00-18:00 będzie czynny PSZOK, do którego mieszkańcy Miasta Jordanowa, pod warunkiem regularnego uiszczania opłaty za odpady komunalne będą mogli dostarczyć odpady wielkogabarytowe.

Celem usprawnienia odbioru odpadów w PSZOK osoby fizyczne, dostarczające odpady zobowiązane są do posiadania wypełnionego wcześniej oświadczenia mieszkańca (do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Jordanowa lub w budynku Urzędu Miasta pok. nr 4a).

Oświadczenie mieszkańca