Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktu spisowego przygotowanego w  urzędzie miasta, dostępne jest stanowisko komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy Gminnego Biura Spisowego.

W mieście Jordanów taki spis przeprowadzi dwóch rachmistrzów, których tożsamość można  zweryfikować  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie  spis.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać na: spis.gov.pl