Ogłoszenie

 

Dnia 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie wniosku z dnia 13 listopada 2023 r. w spawie dostosowania statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa do znowelizowanej Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 31 października 2023 r.
  w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II Wojny Światowej.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie zmiany w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania oraz
  w regulaminie Parkingów Płatnych Niestrzeżonych.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 16 listopada 2023 r. w przedmiocie o zatwierdzenie wniosku Suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.11.2023 r.