Udział w projektach

W roku ubiegłym Fundacja Znak realizowała w Mieście Jordanów projekt pn. ”Aktywni seniorzy – aktywne gminy”. Dzięki zaangażowaniu i aktywności uczestników program został zrealizowany w pełnym zakresie. Efektem wspólnej pracy było opracowanie przez naszych seniorów statutu Miejskiej Rady Seniorów, który następnie był konsultowany w okresie od 12 lutego do 4 marca 2018   (przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 r.). Udział seniorów w przedmiotowym projekcie zainspirował ich do aktywności społecznej, która jest atrakcyjna i intersującą formą zagospodarowania czasu wolnego.