Aktywna Tablica 2022 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie

     

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie otrzymała wsparcie na realizację  projektu pn.: „Aktywna Tablica 2022”.

 

    W Szkole Podstawowej im. im. Bohaterów Września 1939 r. od roku szkolnego 2022/2023 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych – „Aktywna tablica".

    Międzyszkolna sieć współpracy Przykłady dobrych praktyk Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. została objęta wsparciem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przez Gminę Miasto Jordanów. Dzięki udziałowi w Programie do szkoły trafił sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, taki jak: monitor interaktywny, laptopy wraz z akcesoriami, tablety, programy do terapii: „Wspomaganie rozwoju pro”, „Dysleksja pro”, „Matświat pro”, „Moc emocji”, Śmiało do szkoły”, „Spektrum autyzmu pro”, Logopedia pro”. Zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz umożliwią podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Całkowity koszt zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla szkoły wyniósł 43750 zł, w tym 35000 zł (80%) stanowi dotacja z budżetu państwa a 8750 zł (20%) wkład własny Gminy Miasto Jordanów.

     01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png  aktywna tablica 2022

Przebieg zajęć i warsztatów można obserwować tutaj: Szkoła Podstawowa - Aktywna Tablica