Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej przy ul. Słowackiego w miejscowości Jordanów  

 

Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 6049/1, 5840/7, 5841/8, 5842/10 położonej w Jordanowie przy ul. Słowackiego

 

         Ulica Słowackiego  odgrywają kluczową rolę w odciążeniu ruchu drogowego w rynku. Odpowiednie warunki infrastrukturalne są niezbędne do zapewnienia dobrego środowiska. Remont chodnika i jezdni jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia bezpiecznego miejsca.  Obecny stan chodników i jezdni był nieodpowiedni dla codziennego użytkowania przez mieszkańców. Jest to kolejna inwestycja w przyszłość naszej lokalnej społeczności, która z pewnością przyniesie nieocenione korzyści wszystkim jej członkom. 

tablica informacyjna mała

Realizacja inwestycji