Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, do pobrania ze strony BIP Urzędu: https://bip.malopolska.pl/api/articles/2445544/pdf