PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach środkiem ochrony roślin Baldron 400SL w dniu  06-10.05.2024 r. oraz 13-17.05.2024 r. Oprysk będzie miał miejsce głównie wzdłuż torów stacyjnych linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i 99 Chabówka – Zakopane. Będą to stacje Osielec, Jordanów, Skawa, Chabówka na linii kolejowej 98 oraz stacja Raba Wyżna, Sieniawa, Lasek, Nowy Targ na linii kolejowej 99. Punktowo może być opryskiwany również tor pomiędzy stacjami Raba Wyżna – Sieniawa – Lasek (przed i za przejazdami kolejowymi na długości 100 m).

Prace będą wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zabieg zostanie wykonany w najbliższym sprzyjającym terminie.

Ponadto informujemy, że oprysk jest wykonywany z pojazdu szynowego na szerokość ok. 2 m dla strony prawej i lewej liczonych od osi toru.

Prace wykonywane będą przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

W załączeniu etykieta środka wraz z kartą charakterystyki.

Baldron_400_SL_-_etykieta_

BALDRON_400_SL_SDS_ver_3.1_PL.pdf