Aktualności

Informujemy, iż w dniu 07.04.2023 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 Listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa,
 - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Jesteś po 50-tce i pracujesz?

Czy wiesz, że możesz skorzystać z dofinansowania do kursów i szkoleń zawodowych?
W ofercie możesz znaleźć wiele różnych szkoleń niemal z każdej branży (w tym. np. kursy prawa jazdy, kursy operatora koparki, ładowarki, uprawnienia F-gaz, kursy kosmetyczne, florystyczne, krawieckie i wiele innych, oferowanych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Nie wiesz gdzie i jak aplikować?
To znaczy, że potrzebujesz uzyskać więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera Zawodowa! 

Już 30 stycznia 2023 w Sali Obrad Urzędu Miasta w Jordanowie przy ul. Rynek 1, w godzinach od 10.00  do 12.00 korzystając z pomocy pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy i  jeszcze tego samego dnia spotkać się z doradcą zawodowym (lub umówić się na inny dogodny termin),
aby ustalić zakres szkoleń możliwych do realizacji w ramach dofinansowania z projektu Kierunek Kariera.

Pamiętajmy, że realizacja projektu Kierunek Kariera Zawodowa kończy się w tym roku!
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/Zzzzzz sm

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta:

BS Jordanów Nr  70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 9. Można je też pobrać ze strony internetowej.

Do pobrania: Druk oświadczenia (odt, 13kb)

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Liczy się data wpływu.