dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW MIASTA JORDANOWA

na którą zapraszamy mieszkańców

z proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Podsumowanie I kadencji Rady.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech