Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych przy ul. Kopernika 

 

„Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych na działkach nr ewid. 6044/5, 5826/1, 5825/1, 6044/2, 6041/3, 6044/2, 6041/3, 6044/1, 5824/5 , 5824/1, 6044/3 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika” w km 0+000 - 0+233”- II etap

 

 

Realizacja inwestycji