Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K przy ulicy Generała Maczka-boczna "Pętla Targowica" 

 

 na działkach nr ewid. 5426/4, 2052/1, 5342, 2055/2,  położonych w Jordanowie przy ul.Generała Maczka-boczna "Pętla Targowica” w km 0+150 - 0+291

 

Celem zadania jest wykonanie prawidłowego odwodnienia drogi gminnej oraz doprowadzenie

uszkodzonych elementów drogi do właściwego stanu technicznego zapewniającego bezpieczne

użytkowanie wraz z odprowadzeniem wód opadowych kanalizacją deszczową.

 

Realizacja inwestycji