Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej oświaty w Urzędzie Miasta Jordanowa

 

     Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

 

1.  Karolina Wojtasiak zam. Jordanów

 

 

 

Jordanów, 19.12.2023 r.

 

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski