Na podstawie zarządzenia nr 23/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 21.04.2022r. w dniu 2 maja 2022 roku Urząd Miasta Jordanowa jest nieczynny.

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego: 515 783 835