Wybory Samorządowe 2024

Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 7 kwietnia 2024 roku

Frekwencja na godzinę 17:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1238
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 435 (35,14%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1083
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 399 (36,84%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1265
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 458 (36,21%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 504
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 205 (40,67%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 4090
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1497 (37,22%)

 

 

 

Frekwencja na godzinę 12:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1238
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 223 (18,01%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1083
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 191 (17,64%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1265
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 183 (14,47%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 504
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 105 (20,83%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 4090
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 702 (17,74%)

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Do pobrania w załączniku: Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach.pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Jordanowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Do pobrania: Obwieszczenie 20_03_2024 r..pdf(pdf, 36.56KB)

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej  w Jordanowie

z dnia 13 marca 2024 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie informuje, że w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa pok. 2, odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Jordanowie w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej  w Jordanowie oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Jordanowie

 

      Ewelina Monika Luberda

 

Informacja

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 8 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w mieście Jordanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

 

§ 1

W dniu 13 marca 2024  r. o godz. 14,30  w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski