KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej  w Jordanowie

z dnia 13 marca 2024 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie informuje, że w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa pok. 2, odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Jordanowie w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej  w Jordanowie oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Jordanowie

 

      Ewelina Monika Luberda