Aktualności

W dniu 26.02.2019 r. w Sali obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie zorganizowane dla seniorów z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Jordanowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób starszych oraz przeciwdziałanie wyłudzeniom pieniędzy za pomocą różnych metod.

Jak wynika ze statystyk w Jordanowie co piąty mieszkaniec przekroczył 60 rok życia. Warto zatem dla obecnych i przyszłych  seniorów zaplanować jak najlepsze warunki dla zdrowego i przyjemnego życia. Planowanie działań długofalowych, czy to w codziennym życiu czy w polityce miejskiej, wymaga dobrej znajomości potrzeb i zasobów jakimi dysponujemy. Seniorzy – wolontariusze, którym los starszego pokolenia leży na sercu, przeprowadzili badania ankietowe wśród jordanowskich seniorów. Wyniki tych badań przełożą się na zbudowanie „Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019 – 2024”, którą Miejska Rada Seniorów przedłoży do przyjęcia Radzie Miasta Jordanowa. Strategia jest dokumentem, który pozwoli radnym miejskim podejmować decyzje uwzględniające potrzeby i oczekiwania osób starszych.

W Małopolsce trwa nabór do programu „Tele-Anioł” - realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.