Aktualności

Banner BO

O g ł o s z e n i e

                     Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa
na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 maja 2023 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Jordanowa na rok 2024”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

- wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,

- zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,

- rozpatrywanie odwołań od oceny,

- sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata (PDF, 469 kB)

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 9-10 kwietnia 2023 r.


Wielkanoc 2023

Informujemy, iż w dniu 07.04.2023 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 Listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa,
 - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.