O G Ł O S Z E N I E

dnia 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

X SESJA II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2023.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech