Projekt – Przestrzeń dla seniorów 2.0

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 (sala obrad Urzędu Miasta)

Temat spotkania:  Analiza wyników ankiet (poprawa komunikacji z seniorami (osobami w wieku 60+) na terenie naszego miasta).

Serdecznie zapraszamy!