Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w miejscowości Jordanów  

 

Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 2149/2, 2149/1, 2148/2, 2147/4, 2148/1, 2147/1 położonej w Jordanowie przy ulicy Konopnickiej

 

         Ulica Konopnickiej i zamieszczone przy niej przedszkole oraz szkoła podstawowa jako centrum szkolnictwa i oświaty, odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszych dzieci. Odpowiednie warunki infrastrukturalne są niezbędne do zapewnienia dobrego środowiska nauki i rozwoju. Remont chodnika i jezdni jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia inspirującego i bezpiecznego miejsca, które zachęca dzieci do nauki, odkrywania i rozwijania swoich umiejętności.  Obecny stan chodników i jezdni był nieodpowiedni dla codziennego użytkowania przez najmłodszych. Uszkodzenia na chodnikach i nawierzchniach drogowych mogą stanowić zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza dla małych dzieci, które nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przez przeprowadzenie remontu dajemy wyraz naszej troski o dobro naszych dzieci, tak aby zminimalizować ryzyko upadków i wypadków, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Jest to kolejna inwestycja w przyszłość naszej lokalnej społeczności, która z pewnością przyniesie nieocenione korzyści wszystkim jej członkom. 

Realizacja inwestycji