Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Aneta Syrek   zamieszkała w Jordanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku.

 
Jordanów dnia 17.08.2022r.

                                                                                                        Burmistrz    
Andrzej Malczewski