Rada Miasta

                                                                                          Ogłoszenie

 

 Dnia 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej
    w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.11.2023 r.

                                                                                          Ogłoszenie

 

Dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
  • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2022/2023.
  • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2022/2023.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.11.2023 r.

radaDnia 30 października 2019 r. (środa) o godz. 12.00

 

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa