plakat malarski1Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza Konkurs Malarski "Podbabiogórski krajobraz".
 Prace konkursowe prosimy dostarczać do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze lub przesłać na adres:
ul. Mickiewicza 19  34-200 Sucha Beskidzka - w terminie do dnia 21 listopada 2022r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze"
www.lgdpodbabiogorze.pl


Do pobrania:
1.  Regulamin konkursu
2.  Formularz
3.  Zgoda opiekuna
4.  Metryczka