Dnia 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 13.00
w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)
odbędzie się XXIV Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa, na którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i ustanowienia pomników przyrody w otoczeniu Kościoła w Jordanowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/205/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa – zmiana tekstowa 1.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana tekstowa nr 2.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 24 września 2021 r. (piątek) godz. 13.00

w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

Jordanów, dnia 13.09.2021 r.

Do pobrania protokół z głosowań (PDF, 80KB)