Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie  pod tytułem „Zapytanie  ofertowe/rozeznanie  - dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta  Jordanowa wraz z opieką do szkół i z powrotem od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.”. Umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie, Ośrodka Reh.-Eduk.-Wych. w Juszczynie podpisano z  firmą:
Urszula Wątroba F.H.U. LIVER-TUR, 34-206 Krzeszów 109a,
- gdyż zaoferowano najniższą cenę  za 1 km dowozu (12,96zł).