Jordanów 12.02.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.1.2024

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:

„Remont drogi gminnej Jordanów – ul. Komunalna do TAPI 471007K położonej na działkach nr ewid. 5306/1, 2014/2, 2015/4, 2015/6, 5711 w miejscowości Jordanów w   km 0+465 –  0+900”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-337b9a1c-bc39-11ee-9897-f6855eb846c0

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 900 000,00 zł