Jordanów, dnia 9.02.2024r.

IRG.272.2.3.2024

ROZEZNANIE RYNKOWE/ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa środków czystości do budynku Rynek 1 i szalet miejskich

- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań

 1. Informacja o zamawiającym:
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia: 16.02.2024r. godzina 10.00
 3. Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa  Rynek 1, 34-240 Jordanów w kopercie z  adnotacją: Rozeznanie Rynkowe – „Dostawa środków czystości dla budynku Rynek 1 i szalet miejskich”. Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym nr 1 i 2 załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej oraz załączyć podpisany wzór umowy.
 5. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad  konkurencyjności dostaw.
 8. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie od 1 marca 2024r. do 31 marca 2024r.
 9. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone i złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 10. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.
 11. Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta - Zenon Szklany tel.18 26 91 708, Aneta Syrek tel.18 26 91 712

 

opis przed zamówienia + załącznik cenowy 1

opis przed zamówienia + załącznik cenowy 2

załącznik wzór umowy