Dnia 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXI SESJA RADY MIASTA  JORDANOWA,

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2021 r.
 7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanowa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2023.
  • Zaopiniowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym Budżet Obywatelski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 13.04.2022 r.