Uprzejmie informuję, iż za utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz zieleń miejską jest odpowiedzialna Spółka Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. W sprawach bezpośrednio związanych z w/w czynnościami proszę o kontakt telefoniczny: 18 26 75 389 w godzinach pracy Spółki.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski