Dnia 3 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:
    
   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022. 
   3. Propozycje związane z obchodami Dni Ziemi Jordanowskiej.
   4. Inne sprawy bieżące.
   5. Wizja lokalna nowej stołówki w Szkole Podstawowej.

Jordanów,  30.01.2023 r.