Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, kierując się troską o zdrowie wszystkich korzystających z usług urzędu, jak również jego pracowników, wprowadzam czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Jordanowa.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z szczegółowymi, podanymi poniżej informacjami dotyczącymi obsługi mieszkańców przez poszczególne referaty urzędu.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

Szczegółowe informacje:

Od 16 marca 2020r. (poniedziałek) mając na uwadze ograniczenie liczby osób załatwiających następujące sprawy w urzędzie:

DZIENNIK PODAWCZY

Tymczasowo przeniesiony na parter, telefon pozostaje taki sam tj. 18 26 91 700.

GOSPODARKA ODPADAMI

Referat zajmujący się sprawami komunalnymi, będzie wydawał kody kreskowe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel.18 26 91 712 i będą do odbioru na dzienniku podawczym.

Deklaracje dotyczące odpadów komunalnych oraz pozostałe dokumenty związane z referatem można będzie wypełnić w wersji papierowej lub elektronicznej na stole znajdującym się w korytarzu na parterze i pozostawić na dzienniku podawczym.

GEODEZJA, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Referaty zajmujące się sprawami geodezji, ewidencji ludności nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi stron do odwołania. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie urzędu w zakładce „Załatw sprawę” lub w wersji papierowej na stole znajdującym się w korytarzu na parterze w budynku urzędu, i złożenie ich na dzienniku podawczym lub przesłanie pocztą. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować.

KASA

Kasa urzędu będzie czynna w poniedziałek 16.03.2020r. do godziny 11.00 a od wtorku 17.03.2020r. kasa urzędu będzie nieczynna. Prosimy o uregulowanie płatności najpóźniej w tym dniu. Przypominamy, że ze względu bezpieczeństwa przy okienku kasowym znajdować może się tylko 1 osoba.

USC/EWIDENCJA LUDNOŚCI / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Obsługę interesantów ogranicza się wyłączenie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa tj. wystawienia aktu zgonu, złożenie wniosku/odbiór dowodu osobistego. Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznych kontakcie z Urzędem tel. 18 26 91 714.